Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
28.09.09 23:33 60,5 43,7 44 0,0 7,0 3,8 NNW 4,9 8,6 0,0 TØRR  - 4,8 0,0 TØRR 14,3
28.09.09 23:03 60,5 43,5 43 0,0 7,0 4,6 NW 5,6 9,1 0,0 FUKTIG  - 5,6 0,0 FUKTIG 14,4
28.09.09 22:33 60,5 43,8 44 0,0 7,0 3,9 NW 6,5 9,3 0,0 VÅT  - 6,5 0,0 FUKTIG 14,4
28.09.09 22:03 60,5 43,3 43 0,0 7,0 5,5 NNW 7,0 9,6 0,0 FUKTIG  - 7,0 0,0 FUKTIG 14,5
28.09.09 21:33 60,5 42,4 41 0,0 7,0 4,4 NW 7,3 9,8 0,0 FUKTIG  - 7,3 0,0 FUKTIG 14,6
28.09.09 21:03 60,5 42,0 40 0,0 7,0 3,4 NW 7,6 10,2 0,0 VÅT  - 7,6 0,0 VÅT 14,6
28.09.09 20:33 60,5 41,1 38 0,0 7,0 4,7 NNW 8,0 10,5 0,0 VÅT  - 8,0 0,0 VÅT 14,6
28.09.09 20:03 60,5 35,9 29 3,5 7,0 8,9 WNW 8,8 10,7 0,0 VÅT  - 8,8 0,0 VÅT 14,8
28.09.09 19:33 60,5 42,1 40 0,0 6,0 9,6 NW 9,0 11,0 0,0 FUKTIG  - 9,1 0,0 FUKTIG 14,8
28.09.09 19:03 60,5 41,3 39 0,0 6,0 9,2 WNW 9,4 11,1 0,0 VÅT  - 9,4 0,0 FUKTIG 14,9
28.09.09 18:33 60,5 41,1 38 1,3 6,0 8,8 NW 9,5 11,3 0,0 VÅT  - 9,6 0,0 VÅT 14,9
28.09.09 18:04 60,5 42,0 40 0,0 6,0 10,4 W 10,0 11,4 0,0 FUKTIG  - 10,1 0,0 FUKTIG 14,9
28.09.09 17:33 60,5 40,1 36 0,0 6,0 9,7 W 10,0 11,5 0,0 FUKTIG  - 10,0 0,0 FUKTIG 15,0
28.09.09 17:03 60,5 39,4 35 0,6 6,0 9,2 WNW 10,1 11,8 0,0 VÅT  - 10,1 0,0 VÅT 15,0
28.09.09 16:33 60,5 36,3 30 1,9 6,0 9,2 WNW 10,5 11,9 0,0 VÅT  - 10,5 0,0 VÅT 15,0
28.09.09 16:03 60,5 38,7 34 1,2 5,0 9,0 WNW 11,0 12,0 0,0 VÅT  - 11,1 0,0 VÅT 15,0
28.09.09 15:33 60,5 35,2 28 3,6 4,0 8,7 WNW 10,5 12,1 0,0 VÅT  - 10,7 0,0 VÅT 15,1
28.09.09 15:03 60,5 39,9 36 0,6 4,0 9,1 WNW 10,8 12,3 0,0 VÅT  - 11,0 0,0 VÅT 15,0
28.09.09 14:33 60,5 39,8 36 0,8 4,0 10,0 WNW 10,9 12,4 0,0 VÅT  - 11,1 0,0 VÅT 15,1
28.09.09 14:03 60,5 38,3 33 2,6 3,0 7,7 WNW 11,7 12,5 0,0 VÅT  - 11,8 0,0 VÅT 15,1
28.09.09 13:33 60,5 37,5 32 4,1 2,0 8,8 WNW 11,4 12,5 0,0 VÅT  - 11,5 0,0 VÅT 15,1
28.09.09 13:03 60,5 42,0 40 0,0 1,0 8,2 WNW 12,2 12,4 0,0 VÅT  - 12,5 0,0 TØRR 15,1
28.09.09 12:33 60,5 41,9 40 0,0 1,0 9,4 WNW 11,8 12,4 0,0 FUKTIG  - 11,8 0,0 FUKTIG 15,2
28.09.09 12:03 60,5 42,0 40 0,0 1,0 8,4 WNW 11,9 12,4 0,0 VÅT  - 12,1 0,0 FUKTIG 15,2
28.09.09 11:33 60,5 43,1 42 0,0 1,0 7,1 NW 12,4 12,0 0,0 TØRR  - 12,9 0,0 TØRR 15,2
28.09.09 11:03 60,5 43,1 42 0,0 1,0 8,9 WNW 11,7 11,8 0,0 TØRR  - 12,2 0,0 TØRR 15,4
28.09.09 10:33 60,5 42,3 41 0,0 1,0 9,2 WNW 11,0 11,8 0,0 FUKTIG  - 11,5 0,0 TØRR 15,4
28.09.09 10:03 60,5 40,7 37 0,0 1,0 9,1 WNW 10,9 11,7 0,0 VÅT  - 11,1 0,0 FUKTIG 15,5
28.09.09 09:33 60,5 41,5 39 0,0 0,0 8,0 WNW 10,7 11,6 0,0 TØRR  - 10,6 0,0 FUKTIG 15,6
28.09.09 09:03 60,5 40,1 36 1,9 0,0 8,0 NW 10,0 11,5 0,0 VÅT  - 10,0 0,0 VÅT 15,6
28.09.09 08:33 60,5 42,4 41 0,0 0,0 8,3 NW 10,0 11,7 0,0 FUKTIG  - 10,0 0,0 FUKTIG 15,7
28.09.09 08:03 60,5 42,4 41 0,8 0,0 9,1 WNW 10,1 11,7 0,0 VÅT  - 10,0 0,0 FUKTIG 15,7
28.09.09 07:33 60,5 43,8 44 0,0 10,0 8,6 WNW 10,4 11,5 0,0 TØRR  - 10,3 0,0 TØRR 15,8
28.09.09 07:03 60,5 43,8 44 0,0 10,0 8,8 WNW 10,0 11,4 0,0 TØRR  - 9,8 0,0 TØRR 15,9
28.09.09 06:33 60,5 43,7 44 0,0 10,0 9,1 NW 9,4 11,5 0,0 TØRR  - 9,2 0,0 TØRR 16,1
28.09.09 06:03 60,5 43,7 44 0,0 10,0 8,7 NW 9,7 11,8 0,0 TØRR  - 9,5 0,0 FUKTIG 16,1
28.09.09 05:33 60,5 43,4 43 0,0 10,0 8,5 WNW 9,7 12,1 0,0 VÅT  - 9,5 0,0 FUKTIG 16,2
28.09.09 05:03 60,5 43,7 44 0,0 10,0 9,2 NW 10,2 12,3 0,0 VÅT  - 10,2 0,0 FUKTIG 16,3
28.09.09 04:33 60,5 42,9 42 0,0 10,0 7,9 NW 10,0 12,6 0,0 VÅT  - 10,0 0,0 FUKTIG 16,3
28.09.09 04:03 60,5 42,6 41 0,0 10,0 8,3 NW 10,8 12,9 0,0 FUKTIG  - 10,8 0,0 FUKTIG 16,4
28.09.09 03:33 60,5 41,6 39 1,1 10,0 7,1 NW 11,1 13,2 0,0 FUKTIG  - 11,1 0,0 FUKTIG 16,4
28.09.09 03:03 60,5 41,9 40 0,0 10,0 5,5 NW 11,5 13,4 0,0 FUKTIG  - 11,5 0,0 FUKTIG 16,5
28.09.09 02:33 60,5 39,2 35 2,4 10,0 7,1 NW 11,7 13,6 0,0 VÅT  - 11,8 0,0 VÅT 16,5
28.09.09 02:03 60,5 42,7 42 0,0 9,0 4,5 NW 12,1 13,9 0,0 FUKTIG  - 12,1 0,0 FUKTIG 16,6
28.09.09 01:33 60,5 42,4 41 0,0 9,0 3,0 WNW 12,5 14,1 0,0 FUKTIG  - 12,5 0,0 FUKTIG 16,6
28.09.09 01:03 60,5 41,0 38 0,2 9,0 3,5 WNW 12,8 14,2 0,0 VÅT  - 12,8 0,0 VÅT 16,8
28.09.09 00:33 60,5 39,0 34 3,0 8,0 4,8 WNW 13,0 14,3 0,0 VÅT  - 13,1 0,0 VÅT 16,8
28.09.09 00:03 60,4 38,6 34 3,1 7,0 7,2 WSW 13,2 14,5 0,0 VÅT  - 13,2 0,0 VÅT 16,9

© Vaisala Ltd 2000-2009