Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
16.09.09 23:33 60,5 41,8 40 0,0 1,0 3,0 NNW 10,5 13,6 0,0 TØRR  - 10,4 0,0 TØRR 17,7
16.09.09 23:03 60,5 42,1 40 0,0 1,0 3,2 NW 11,1 14,0 0,0 TØRR  - 11,1 0,0 TØRR 17,8
16.09.09 22:33 60,5 42,0 40 0,0 1,0 2,6 NW 11,8 14,1 0,0 TØRR  - 11,9 0,0 TØRR 17,9
16.09.09 22:03 60,5 42,0 40 0,0 1,0 2,2 NNW 11,3 14,3 0,0 TØRR  - 11,2 0,0 TØRR 17,9
16.09.09 21:33 60,5 41,9 40 0,0 1,0 2,7 NNW 11,7 14,6 0,0 TØRR  - 11,7 0,0 TØRR 18,1
16.09.09 21:03 60,5 41,3 39 0,0 1,0 3,2 NNW 11,7 15,1 0,0 TØRR  - 11,8 0,0 TØRR 18,1
16.09.09 20:33 60,5 40,9 38 0,0 1,0 3,5 NW 12,3 15,6 0,0 TØRR  - 12,3 0,0 TØRR 18,1
16.09.09 20:03 60,5 40,9 38 0,0 1,0 3,4 NNW 12,8 16,3 0,0 TØRR  - 12,8 0,0 TØRR 18,1
16.09.09 19:33 60,5 40,8 38 0,0 1,0 3,8 NW 13,9 16,9 0,0 FUKTIG  - 14,1 0,0 TØRR 18,1
16.09.09 19:03 60,5 42,0 40 0,0 1,0 5,6 NW 15,0 17,6 0,0 TØRR  - 15,2 0,0 TØRR 18,1
16.09.09 18:33 60,5 40,9 38 0,0 1,0 6,8 NW 16,3 18,2 0,0 FUKTIG  - 16,6 0,0 TØRR 18,1
16.09.09 18:03 60,5 42,2 41 0,0 1,0 5,3 NW 17,1 18,7 0,0 TØRR  - 17,2 0,0 TØRR 17,9
16.09.09 17:33 60,5 41,8 40 0,0 0,0 4,8 NNW 18,6 19,2 0,0 FUKTIG  - 18,7 0,0 TØRR 17,8
16.09.09 17:03 60,5 44,2 45 0,0 0,0 5,1 NW 20,4 19,6 0,0 FUKTIG  - 20,7 0,0 TØRR 17,8
16.09.09 16:33 60,5 43,9 44 0,0 0,0 9,4 NW 21,1 19,6 0,0 FUKTIG  - 21,4 0,0 TØRR 17,7
16.09.09 16:03 60,5 42,9 42 0,1 0,0 7,7 NW 20,3 19,5 0,0 FUKTIG  - 20,6 0,0 TØRR 17,6
16.09.09 15:33 60,5 40,8 38 0,1 0,0 7,7 NW 21,1 19,3 0,0 FUKTIG  - 21,6 0,0 TØRR 17,5
16.09.09 15:03 60,5 41,9 40 1,1 0,0 8,4 NW 19,0 19,8 0,0 VÅT  - 19,3 0,0 TØRR 17,4
16.09.09 14:33 60,5 46,6 51 0,0 0,0 8,3 NW 21,3 20,2 0,0 TØRR  - 21,9 0,0 TØRR 17,2
16.09.09 14:03 60,5 45,6 48 0,0 0,0 7,4 NW 23,9 19,5 0,0 FUKTIG  - 24,3 0,0 TØRR 17,1
16.09.09 13:33 60,5 46,2 50 0,0 0,0 6,0 NW 21,6 19,0 0,0 TØRR  - 22,2 0,0 TØRR 17,1
16.09.09 13:03 60,5 45,8 49 0,0 0,0 8,5 NW 22,3 18,5 0,0 TØRR  - 22,7 0,0 TØRR 17,0
16.09.09 12:33 60,5 46,9 52 0,0 0,0 8,4 NW 21,3 17,7 0,0 TØRR  - 21,8 0,0 TØRR 17,0
16.09.09 12:03 60,5 44,5 46 0,0 0,0 9,1 NW 19,3 17,0 0,0 FUKTIG  - 19,6 0,0 TØRR 17,0
16.09.09 11:33 60,5 47,1 52 0,0 0,0 7,6 WNW 19,3 16,3 0,0 TØRR  - 19,7 0,0 TØRR 17,0
16.09.09 11:03 60,5 44,3 45 0,0 0,0 9,2 NW 18,4 15,1 0,0 TØRR  - 18,6 0,0 TØRR 17,0
16.09.09 10:33 60,5 43,2 43 0,0 0,0 9,5 NW 15,6 14,6 0,0 FUKTIG  - 15,8 0,0 TØRR 17,0
16.09.09 10:03 60,5 43,7 44 0,0 0,0 5,4 NW 13,5 14,1 0,0 TØRR  - 13,6 0,0 TØRR 17,1
16.09.09 09:33 60,5 42,4 41 0,0 0,0 5,7 NW 13,0 13,9 0,0 TØRR  - 13,0 0,0 TØRR 17,1
16.09.09 09:03 60,5 41,6 39 0,0 0,0 5,8 NW 12,7 13,8 0,0 FUKTIG  - 12,8 0,0 TØRR 17,2
16.09.09 08:33 60,5 42,1 40 0,0 0,0 5,5 NW 12,6 13,8 0,0 TØRR  - 12,6 0,0 TØRR 17,4
16.09.09 08:03 60,5 41,8 40 0,0 0,0 5,7 NW 12,5 13,9 0,0 TØRR  - 12,4 0,0 TØRR 17,4
16.09.09 07:33 60,5 41,4 39 0,0 0,0 6,5 NW 12,4 13,9 0,0 TØRR  - 12,5 0,0 TØRR 17,5
16.09.09 07:03 60,5 41,0 38 0,0 0,0 6,0 NW 12,5 13,9 0,0 TØRR  - 12,5 0,0 TØRR 17,5
16.09.09 06:33 60,5 41,0 38 0,0 0,0 6,0 NW 12,5 14,1 0,0 TØRR  - 12,6 0,0 TØRR 17,6
16.09.09 06:03 60,5 40,8 38 0,0 0,0 6,7 NW 12,7 14,0 0,0 FUKTIG  - 12,6 0,0 TØRR 17,7
16.09.09 05:33 60,5 40,8 38 0,0 0,0 6,7 WNW 12,6 14,1 0,0 TØRR  - 12,5 0,0 TØRR 17,8
16.09.09 05:03 60,5 38,8 34 0,0 0,0 5,5 NW 12,5 14,1 0,0 FUKTIG  - 12,3 0,0 FUKTIG 17,8
16.09.09 04:33 60,5 39,4 35 0,4 0,0 1,1 NW 12,1 14,1 0,0 VÅT  - 12,2 0,0 VÅT 17,9
16.09.09 04:03 60,5 40,6 37 0,0 0,0 1,2 NNW 11,6 14,3 0,0 TØRR  - 11,5 0,0 TØRR 18,1
16.09.09 03:33 60,5 40,5 37 0,0 0,0 1,1 NW 12,1 14,5 0,0 TØRR  - 12,1 0,0 TØRR 18,1
16.09.09 03:03 60,5 40,1 36 0,0 0,0 0,5 NW 12,8 14,6 0,0 FUKTIG  - 12,7 0,0 TØRR 18,3
16.09.09 02:33 60,5 40,4 37 0,0 0,0 0,3 NW 12,6 14,6 0,0 TØRR  - 12,6 0,0 TØRR 18,3
16.09.09 02:03 60,5 40,1 36 0,0 0,0 0,8 NW 12,4 14,6 0,0 TØRR  - 12,4 0,0 TØRR 18,5
16.09.09 01:33 60,5 41,1 38 0,0 0,0 0,5 N 11,9 14,7 0,0 TØRR  - 11,8 0,0 TØRR 18,5
16.09.09 01:04 60,5 40,9 38 0,0 0,0 1,5 NNW 11,5 15,2 0,0 TØRR  - 11,4 0,0 TØRR 18,6
16.09.09 00:33 60,5 42,4 41 0,0 0,0 0,6 NW 12,5 15,7 0,0 TØRR  - 12,4 0,0 TØRR 18,8
16.09.09 00:03 60,5 40,5 37 0,0 0,0 1,2 NNW 13,8 15,9 0,0 TØRR  - 13,8 0,0 TØRR 18,9

© Vaisala Ltd 2000-2009