Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
16.05.09 23:33 60,5 45,7 49 0,0 0,0 5,3 ØSØ 10,0 13,2 0,0 TØRR  - 9,9 0,0 TØRR 17,0
16.05.09 23:03 60,5 45,3 48 0,0 0,0 5,6 ØSØ 10,7 13,6 0,0 TØRR  - 10,5 0,0 TØRR 17,0
16.05.09 22:33 60,5 45,1 47 0,0 0,0 6,7 11,1 14,1 0,0 TØRR  - 11,0 0,0 TØRR 17,1
16.05.09 22:03 60,5 44,9 47 0,0 0,0 6,5 11,5 14,6 0,0 TØRR  - 11,5 0,0 TØRR 17,2
16.05.09 21:33 60,5 45,2 47 0,0 0,0 7,2 12,1 15,1 0,0 TØRR  - 12,0 0,0 TØRR 17,4
16.05.09 21:03 60,5 46,2 50 0,0 0,0 6,9 13,1 15,6 0,0 TØRR  - 12,9 0,0 TØRR 17,4
16.05.09 20:33 60,5 46,3 50 0,0 0,0 6,9 13,6 16,1 0,0 TØRR  - 13,5 0,0 TØRR 17,5
16.05.09 20:03 60,5 46,4 50 0,0 0,0 7,1 14,2 16,6 0,0 TØRR  - 14,1 0,0 TØRR 17,6
16.05.09 19:33 60,5 46,3 50 0,0 0,0 7,4 14,8 17,2 0,0 TØRR  - 14,6 0,0 TØRR 17,6
16.05.09 19:03 60,5 46,2 50 0,0 0,0 6,3 15,6 17,7 0,0 TØRR  - 15,3 0,0 TØRR 17,6
16.05.09 18:33 60,5 46,4 50 0,0 0,0 8,1 15,7 18,3 0,0 TØRR  - 15,5 0,0 TØRR 17,5
16.05.09 18:03 60,5 46,1 50 0,0 0,0 9,4 16,3 19,2 0,0 TØRR  - 16,2 0,0 TØRR 17,5
16.05.09 17:33 60,5 46,0 49 0,0 0,0 9,0 17,7 20,3 0,0 TØRR  - 17,4 0,0 TØRR 17,4
16.05.09 17:03 60,5 46,4 50 0,0 0,0 9,3 19,9 21,2 0,0 TØRR  - 19,6 0,0 TØRR 17,1
16.05.09 16:33 60,5 46,0 49 0,0 0,0 8,9 20,8 22,0 0,0 TØRR  - 20,4 0,0 TØRR 17,0
16.05.09 16:03 60,5 44,2 45 0,0 0,0 8,8 21,0 23,9 0,0 TØRR  - 20,9 0,0 TØRR 16,6
16.05.09 15:33 60,5 44,1 45 0,0 0,0 9,9 26,5 25,7 0,0 TØRR  - 26,2 0,0 TØRR 16,4
16.05.09 15:03 60,5 45,4 48 0,0 0,0 8,9 32,6 25,4 0,0 TØRR  - 32,1 0,0 TØRR 16,1
16.05.09 14:33 60,5 46,3 50 0,0 0,0 6,8 33,1 24,6 0,0 TØRR  - 32,4 0,0 TØRR 15,9
16.05.09 14:03 60,5 45,4 48 0,0 0,0 7,2 32,1 23,7 0,0 TØRR  - 31,4 0,0 TØRR 15,7
16.05.09 13:33 60,5 45,0 47 0,0 0,0 8,0 31,4 23,0 0,0 TØRR  - 30,5 0,0 TØRR 15,5
16.05.09 13:03 60,5 43,8 44 0,0 0,0 8,8 30,0 22,3 0,0 TØRR  - 29,6 0,0 TØRR 15,2
16.05.09 12:33 60,5 43,5 43 0,0 0,0 8,2 SSØ 29,8 21,6 0,0 TØRR  - 29,5 0,0 TØRR 15,1
16.05.09 12:03 60,5 47,2 52 0,0 0,0 7,3 ØSØ 29,3 20,3 0,0 TØRR  - 29,2 0,0 TØRR 14,9
16.05.09 11:33 60,5 46,8 51 0,0 0,0 7,6 ØSØ 27,5 18,9 0,0 TØRR  - 27,3 0,0 TØRR 14,8
16.05.09 11:03 60,5 46,4 50 0,0 0,0 9,5 ØSØ 25,2 17,6 0,0 TØRR  - 25,4 0,0 TØRR 14,6
16.05.09 10:33 60,5 46,2 50 0,0 0,0 9,4 ØSØ 23,3 16,5 0,0 TØRR  - 23,4 0,0 TØRR 14,6
16.05.09 10:03 60,5 46,4 50 0,0 0,0 8,1 ØSØ 21,6 15,3 0,0 TØRR  - 21,7 0,0 TØRR 14,8
16.05.09 09:33 60,5 46,1 50 0,0 0,0 7,9 ØSØ 19,4 14,0 0,0 TØRR  - 19,7 0,0 TØRR 14,8
16.05.09 09:03 60,5 46,0 49 0,0 0,0 7,9 ØSØ 17,0 12,8 0,0 TØRR  - 17,3 0,0 TØRR 14,9
16.05.09 08:33 60,5 46,6 51 0,0 0,0 5,9 ØSØ 15,0 11,8 0,0 TØRR  - 15,2 0,0 TØRR 15,0
16.05.09 08:03 60,5 46,8 51 0,0 0,0 7,6 Ø 12,7 10,9 0,0 TØRR  - 12,8 0,0 TØRR 15,1
16.05.09 07:33 60,5 47,8 54 0,0 0,0 5,3 Ø 10,7 10,1 0,0 TØRR  - 10,7 0,0 TØRR 15,2
16.05.09 07:03 60,5 50,3 61 0,0 0,0 4,6 Ø 8,7 9,6 0,0 TØRR  - 8,3 0,0 TØRR 15,4
16.05.09 06:33 60,5 51,4 65 0,0 0,0 2,3 Ø 6,7 9,5 0,0 TØRR  - 6,5 0,0 TØRR 15,5
16.05.09 06:03 60,5 47,3 53 0,0 0,0 1,4 ØNØ 6,2 9,7 0,0 TØRR  - 6,1 0,0 TØRR 15,7
16.05.09 05:33 60,5 47,2 52 0,0 0,0 1,7 ØNØ 6,3 10,0 0,0 TØRR  - 6,2 0,0 TØRR 15,8
16.05.09 05:03 60,5 47,6 53 0,0 0,0 1,0 ØNØ 6,5 10,2 0,0 TØRR  - 6,3 0,0 TØRR 16,1
16.05.09 04:33 60,5 47,7 54 0,0 0,0 1,9 ØNØ 6,7 10,5 0,0 TØRR  - 6,5 0,0 TØRR 16,3
16.05.09 04:03 60,5 46,9 52 0,0 0,0 1,6 ØNØ 6,7 10,8 0,0 TØRR  - 6,6 0,0 TØRR 16,4
16.05.09 03:33 60,5 46,7 51 0,0 0,0 1,8 ØNØ 7,1 11,1 0,0 TØRR  - 6,9 0,0 TØRR 16,6
16.05.09 03:03 60,5 46,7 51 0,0 0,0 1,9 ØNØ 7,4 11,6 0,0 TØRR  - 7,2 0,0 TØRR 16,8
16.05.09 02:33 60,5 46,2 50 0,0 0,0 1,8 ØNØ 7,7 12,0 0,0 TØRR  - 7,5 0,0 TØRR 17,0
16.05.09 02:03 60,5 45,6 48 0,0 0,0 1,4 Ø 8,1 12,5 0,0 TØRR  - 7,9 0,0 TØRR 17,1
16.05.09 01:33 60,5 45,6 48 0,0 0,0 2,0 ØNØ 8,7 13,0 0,0 TØRR  - 8,5 0,0 TØRR 17,1
16.05.09 01:03 60,5 45,5 48 0,0 0,0 2,4 Ø 9,3 13,6 0,0 TØRR  - 9,0 0,0 TØRR 17,4
16.05.09 00:33 60,5 45,6 48 0,0 0,0 3,4 Ø 9,8 14,1 0,0 TØRR  - 9,7 0,0 TØRR 17,5
16.05.09 00:03 60,5 46,0 49 0,0 0,0 3,9 Ø 10,4 14,8 0,0 TØRR  - 10,3 0,0 TØRR 17,6

© Vaisala Ltd 2000-2009