Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
05.08.09 23:33 60,5 46,7 51 0,0 0,0 3,9 Ø 17,7 19,2 0,0 TØRR  - 17,6 0,0 TØRR 21,0
05.08.09 23:03 60,5 46,8 51 0,0 0,0 3,7 ØSØ 18,0 19,3 0,0 TØRR  - 18,0 0,0 TØRR 21,0
05.08.09 22:33 60,5 46,8 51 0,0 0,0 4,5 ØSØ 18,3 19,5 0,0 TØRR  - 18,2 0,0 TØRR 21,0
05.08.09 22:03 60,5 46,8 51 0,0 0,0 4,7 ØSØ 18,4 19,7 0,0 TØRR  - 18,4 0,0 TØRR 21,0
05.08.09 21:33 60,5 46,6 51 0,0 0,0 4,8 ØSØ 18,9 20,0 0,0 TØRR  - 18,9 0,0 TØRR 21,0
05.08.09 21:03 60,5 46,7 51 0,0 0,0 5,3 ØSØ 19,4 20,4 0,0 TØRR  - 19,4 0,0 TØRR 21,0
05.08.09 20:33 60,5 46,6 51 0,0 0,0 6,0 20,2 20,7 0,0 TØRR  - 20,2 0,0 TØRR 21,0
05.08.09 20:03 60,5 46,4 50 0,0 0,0 6,4 21,2 20,8 0,0 TØRR  - 21,0 0,0 TØRR 20,9
05.08.09 19:33 60,5 46,6 51 0,0 0,0 7,3 ØSØ 21,7 20,8 0,0 TØRR  - 21,4 0,0 TØRR 20,9
05.08.09 19:03 60,5 45,6 48 0,0 0,0 7,1 ØSØ 22,0 20,6 0,0 TØRR  - 22,0 0,0 TØRR 20,9
05.08.09 18:33 60,5 45,2 47 0,0 0,0 7,2 21,3 20,4 0,0 TØRR  - 21,7 0,0 TØRR 20,9
05.08.09 18:03 60,5 46,8 51 0,0 0,0 6,5 22,7 19,9 0,0 TØRR  - 23,4 0,0 TØRR 20,9
05.08.09 17:33 60,5 46,8 51 0,0 0,0 6,7 ØSØ 22,3 19,2 0,0 TØRR  - 22,8 0,0 TØRR 20,9
05.08.09 17:03 60,5 45,4 48 0,0 0,0 6,4 ØSØ 19,4 18,7 0,0 FUKTIG  - 19,4 0,0 FUKTIG 21,0
05.08.09 16:33 60,5 42,2 41 0,9 0,0 5,8 ØSØ 17,6 18,5 0,0 VÅT  - 17,5 0,0 VÅT 21,0
05.08.09 16:03 60,5 42,3 41 0,0 0,0 7,4 ØSØ 16,9 18,7 0,0 FUKTIG  - 16,7 0,0 FUKTIG 21,0
05.08.09 15:33 60,5 43,3 43 0,0 0,0 7,3 ØSØ 17,3 19,2 0,0 FUKTIG  - 17,2 0,0 FUKTIG 21,1
05.08.09 15:03 60,5 43,5 43 0,0 0,0 7,0 ØSØ 17,7 19,7 0,0 VÅT  - 17,7 0,0 VÅT 21,0
05.08.09 14:33 60,5 44,8 46 0,0 0,0 7,6 ØSØ 18,4 20,0 0,0 FUKTIG  - 18,4 0,0 FUKTIG 21,0
05.08.09 14:03 60,5 44,3 45 0,0 0,0 7,3 ØSØ 19,3 20,6 0,0 FUKTIG  - 19,2 0,0 FUKTIG 21,0
05.08.09 13:33 60,5 46,4 50 0,0 0,0 7,4 ØSØ 21,4 20,9 0,0 TØRR  - 21,6 0,0 TØRR 20,9
05.08.09 13:03 60,5 45,2 47 0,0 0,0 6,9 ØSØ 21,2 20,9 0,0 VÅT  - 21,0 0,0 TØRR 20,9
05.08.09 12:33 60,5 47,3 53 0,0 0,0 7,4 ØSØ 22,9 20,6 0,0 TØRR  - 22,8 0,0 TØRR 20,9
05.08.09 12:03 60,5 47,1 52 0,0 0,0 7,2 ØSØ 21,7 20,3 0,0 TØRR  - 21,6 0,0 TØRR 20,9
05.08.09 11:33 60,5 47,1 52 0,0 0,0 7,1 ØSØ 22,0 19,9 0,0 TØRR  - 21,8 0,0 TØRR 20,9
05.08.09 11:03 60,5 46,4 50 0,0 0,0 7,0 ØSØ 20,8 19,7 0,0 TØRR  - 20,6 0,0 TØRR 20,9
05.08.09 10:33 60,5 46,8 51 0,0 0,0 6,5 ØSØ 21,7 19,3 0,0 TØRR  - 21,5 0,0 TØRR 20,9
05.08.09 10:03 60,5 46,6 51 0,0 0,0 6,0 ØSØ 20,8 18,8 0,0 TØRR  - 20,7 0,0 TØRR 21,0
05.08.09 09:33 60,5 46,4 50 0,0 0,0 5,4 ØSØ 19,9 18,3 0,0 TØRR  - 19,8 0,0 TØRR 21,0
05.08.09 09:03 60,5 45,9 49 0,0 0,0 5,8 ØSØ 18,7 17,7 0,0 TØRR  - 18,5 0,0 TØRR 21,1
05.08.09 08:33 60,5 45,6 48 0,0 0,0 5,5 ØSØ 17,6 17,3 0,0 TØRR  - 17,5 0,0 TØRR 21,2
05.08.09 08:03 60,5 45,2 47 0,0 0,0 5,8 Ø 16,9 17,2 0,0 TØRR  - 16,7 0,0 TØRR 21,4
05.08.09 07:33 60,5 45,1 47 0,0 0,0 5,0 ØSØ 16,4 16,8 0,0 TØRR  - 16,2 0,0 TØRR 21,5
05.08.09 07:03 60,5 44,8 46 0,0 0,0 5,1 ØSØ 16,0 16,6 0,0 TØRR  - 15,7 0,0 TØRR 21,6
05.08.09 06:33 60,5 44,5 46 0,0 0,0 5,1 Ø 14,5 16,4 0,0 TØRR  - 14,5 0,0 TØRR 21,8
05.08.09 06:03 60,5 44,5 46 0,0 0,0 5,0 Ø 14,3 16,3 0,0 TØRR  - 14,2 0,0 TØRR 21,9
05.08.09 05:33 60,5 43,8 44 0,0 0,0 5,1 Ø 13,5 16,3 0,0 TØRR  - 13,4 0,0 TØRR 22,2
05.08.09 05:03 60,5 43,7 44 0,0 0,0 4,9 Ø 13,2 16,5 0,0 TØRR  - 12,9 0,0 TØRR 22,3
05.08.09 04:33 60,5 43,4 43 0,0 0,0 4,9 Ø 13,2 16,6 0,0 TØRR  - 13,0 0,0 TØRR 22,4
05.08.09 04:03 60,5 43,2 43 0,0 0,0 4,6 Ø 13,3 16,9 0,0 TØRR  - 13,1 0,0 TØRR 22,7
05.08.09 03:33 60,5 42,7 42 0,0 0,0 4,4 Ø 13,3 17,2 0,0 TØRR  - 13,1 0,0 TØRR 22,8
05.08.09 03:03 60,5 42,5 41 0,0 0,0 4,4 Ø 13,5 17,5 0,0 TØRR  - 13,3 0,0 TØRR 23,0
05.08.09 02:34 60,5 42,3 41 0,0 0,0 4,3 Ø 13,7 18,0 0,0 TØRR  - 13,5 0,0 TØRR 23,1
05.08.09 02:03 60,5 41,8 40 0,0 0,0 4,0 Ø 14,1 18,4 0,0 TØRR  - 13,9 0,0 TØRR 23,4
05.08.09 01:33 60,5 41,3 39 0,0 0,0 4,2 Ø 14,5 18,9 0,0 TØRR  - 14,4 0,0 TØRR 23,6
05.08.09 01:03 60,5 41,0 38 0,0 0,0 3,7 Ø 15,0 19,3 0,0 TØRR  - 14,8 0,0 TØRR 23,7
05.08.09 00:33 60,5 40,7 37 0,0 0,0 3,7 Ø 15,4 20,0 0,0 TØRR  - 15,3 0,0 TØRR 23,8
05.08.09 00:03 60,5 40,5 37 0,0 0,0 3,7 Ø 15,9 20,6 0,0 TØRR  - 15,8 0,0 TØRR 24,0

© Vaisala Ltd 2000-2009